MS Office şablonları və həlləri

MS Office proqramları üzrə şablonların hazırlanması və müxtəlifyönlü sadə proqram həlləri…