Data Analizi

Data analizi həllərinə məlumatların toplanması, webscraping, məlumatların vizuallaşdırılması…