Daha Sərfəli

Müştərilərimizə bazar şərtlərinə uyğun sərfəli qiymətlər təqdim edirik. Xidmətlərin qiymətləndirilməsi məhsulun hazır olma müddəti, davamlılığı, keyfiyyəti və mürəkkəblik dərəcəsinə əsasən təyin edilir. Müştəri ilə razılaşma əsasında xidmətlərin ödənişi hissəli şəkildə həyata keçirilə bilər.